Göran Wallen

Hej! Göran Wallen 64 år.Har tee fullvuxna barn

Namn: Göran Wallen
Födelseår: 1957
Kommun: Lappträsk
Hemort: Lappträsk
Titel: Service tekniker
E-post: wallengoran2@gmail.com
Tel: 0400211424