Ghita Edmark

56

"“Styrkan av ett lag avgörs av varje individ. Styrkan av varje individ är laget.” Kan, vill och vågar"

Intresset för politik och samhällspåverkan har alltid tagit stor plats i mitt liv både professionellt och privat. Åren som ombudsman för SU och senare för SFP stärkte min finlandssvenska identitet och tände en politisk glöd som inte slocknar. Åren som landstingsrådssekreterare för Liberalerna i Stockholms län vidgade mina vyer och gav mig erfarenhet av att arbeta politiskt i en stor organisation.

Vid sidan av arbetet har jag fått förtroendet att sköta olika uppdrag. De senaste åren i Kimitoöns kommun där jag bland annat är ordförande för lokalavdelningen, ersättare i fullmäktige, medlem i kommunstyrelsen och ordförande för omsorgsnämnden.

Även om samhällsuppdragen har tagit stor plats så har yrkeslivet också bestått av annat. Till exempel olika lärarjobb, tiden som nöjesparksdirektör och sommarjobbet på ”Bäddis” i Kimito.

Som politiker tycker jag att man måste ha visioner och framtidstro. Ibland dyker obekväma frågor som kräver obekväma beslut upp. Även om man vet att besluten inte kommer att gillas av alla så måste man våga stå upp för dem.

Jag tycker att det är viktigt att alltid komma ihåg att kommunen är till för sina invånare. Dialogen med dem är viktig. Som politiker uppskattar jag samtalen med invånarna, jag är öppen för diskussioner men motsätter mig starkt alla former av nättrakasserier.

Kommunens verksamhet ska vara kundorienterad och serviceinriktad, så ofta det går bör smidiga lösningar enligt principen allt från samma lucka erbjudas.
Kommunens självständighet och höga servicenivå förutsätter en välskött ekonomi vilket innebär fortsatta krav på att anpassa servicenivån till kommunens inkomster och befolkning. Tjänsterna ska hålla hög kvalitet, produceras smart och effektivt så att skattehöjningar kan undvikas.

Kommunens livskraft är beroende av en positiv inflyttning och företag som trivs och utvecklas. Lyfter på hatten för alla modiga och viktiga företag som kan, vill och vågar. Också företag inom vårdsektorn är välkomna, Pasendo, Dahliahemmet, Rehab center, Solglimten och många andra visar vägen och öppnar upp branschen på ett sätt som gynnar alla, såväl klienter som personal. Fler kunde gärna se vårdföretagandet som ett intressant alternativ. Genom att kommunen numera erbjuder servicesedlar inom flera områden så öppnas nya möjligheter för till exempel familje-, hem- och friskvårdsföretag.

Byalag, föreningar och tredje sektorn är viktiga aktörer och har stor betydelse för livskvalitet och trivsel. Deras kunskap och engagemang bör tas tillvara mer aktivt genom att utveckla samarbetsmodeller som gynnar alla parter.

En eventuell vårdreform kan inte i det här skedet hindra oss från att utveckla vård och omsorg på bästa sätt. För att trygga en god service på modersmålet skulle ett samarbete med en finlandssvensk partner, gärna inom tredje sektorn, både komplettera kommunens verksamhet och vara en trygg garant för tvåspråkig service.

Våra äldre behöver moderna trygga och tillgänglighetsanpassade seniorlägenheter och gemenskapsboenden i både Dalsbruk och Kimito. Det ska vara möjligt att högt upp i åren kunna leva ett tryggt och aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar därför vill jag att seniorhusen byggas nära övrig samhällsservice.

Seniorhuset i Kimito ska även omfatta en modern vårdbyggnad, det nya Almahemmet. Hannahemmet och Silverbacken fortsätter i kommunens regi.
En mångfald av olika vårdproducenter, offentliga, privata och aktörer inom tredje sektorn ger dem som behöver vård att genom en samhällsfinansierad servicesedel välja var, hur och av vem man vill bli vårdad.
Silverbackens framtid måste tryggas genom att kommunen har en plan B, ifall välfärdsområdet skulle anse att enheten är för liten och inte en tillräckligt kostnadseffektiv enhet så måste det finnas alternativa verksamhetsformer som kan trygga verksamheten.

Kommunens livskraft beror långt på att vi har välmående invånare som trivs och känner sig trygga i sin kommun. Lågtröskeltjänster och hälsofrämjande arbete är en framtidsinvestering för alla åldersgrupper. Att satsa på vardagsmotion för alla åldrar är viktigt och borde vara en naturlig del av kommunens infrastruktur. Trygga gång- och cykelleder, friluftsleder, trivsamma parker och avgiftsfria utegym främjar hälsan. Kulturlivet som en hälsofrämjande verksamhet borde få en större roll inom rehabilitering- och friskvård.

Ber om ditt stöd i valet.

Namn: Ghita Edmark
Kommun: Kimitoön
Hemort: Kimitoön
Titel: pensionär
E-post: ghita.edmark@icloud.com

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Kommunens självständighet och höga servicenivå förutsätter en välskött ekonomi vilket innebär fortsatta krav på att anpassa servicenivån till kommunens inkomster och befolkning. Tjänsterna ska hålla hög kvalitet, produceras smart och effektivt så att skattehöjningar kan undvikas.

Kommunens livskraft är beroende av en positiv inflyttning och företag som trivs och utvecklas. Lyfter på hatten för alla modiga och viktiga företag som kan, vill och vågar. Också företag inom vårdsektorn är välkomna, Pasendo, Dahliahemmet, Rehab center, Solglimten och många andra visar vägen och öppnar upp branschen på ett sätt som gynnar alla, såväl klienter som personal. Fler kunde gärna se vårdföretagandet som ett intressant alternativ. Genom att kommunen numera erbjuder servicesedlar inom flera områden så öppnas nya möjligheter för till exempel familje-, hem- och friskvårdsföretag.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

En eventuell vårdreform kan inte i det här skedet hindra oss från att utveckla vård och omsorg på bästa sätt. För att trygga en god service på modersmålet skulle ett samarbete med en finlandssvensk partner, gärna inom tredje sektorn, både komplettera kommunens verksamhet och vara en trygg garant för tvåspråkig service.

Våra äldre behöver moderna trygga och tillgänglighetsanpassade seniorlägenheter och gemenskapsboenden i både Dalsbruk och Kimito. Det ska vara möjligt att högt upp i åren kunna leva ett tryggt och aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar därför vill jag att seniorhusen byggas nära övrig samhällsservice.

Seniorhuset i Kimito ska även omfatta en modern vårdbyggnad, det nya Almahemmet. Hannahemmet och Silverbacken fortsätter i kommunens regi.
En mångfald av olika vårdproducenter, offentliga, privata och aktörer inom tredje sektorn ger dem som behöver vård att genom en samhällsfinansierad servicesedel välja var, hur och av vem man vill bli vårdad.
Silverbackens framtid måste tryggas genom att kommunen har en plan B, ifall välfärdsområdet skulle anse att enheten är för liten och inte en tillräckligt kostnadseffektiv enhet så måste det finnas alternativa verksamhetsformer som kan trygga verksamheten.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Kommunens livskraft beror långt på att vi har välmående invånare som trivs och känner sig trygga i sin kommun. Lågtröskeltjänster och hälsofrämjande arbete är en framtidsinvestering för alla åldersgrupper. Att satsa på vardagsmotion för alla åldrar är viktigt och borde vara en naturlig del av kommunens infrastruktur. Trygga gång- och cykelleder, friluftsleder, trivsamma parker och avgiftsfria utegym främjar hälsan. Kulturlivet som en hälsofrämjande verksamhet borde få en större roll inom rehabilitering- och friskvård.

Läs mer i vårt valprogram ›