Fredrika Hämelin

606

"En välfungerande skola är grunden till en bra utbildning."

Jag vill arbeta för en välmående skola med trivsamma och engagerande miljöer för inlärning. Också fritidsverksamhet och naturen i staden är viktig för mig.

Jag är ordförande i föräldraföreningen vid Storängens skola sedan 4 år tillbaka och har varit aktiv inom föräldraförenings verksamheten sedan mina barn började i dagis. Föreningen jobbar med att upprätthålla ett aktivt samarbete mellan hemmet och skolan.

Till utbildningen är jag restonom och arbetar inom hotellbranchen.

Jag bor i Sökö tillsammans med min man och våra två döttrar som går i lågstadiet.

På min fritid sjunger jag i kör, tycker om matlagning och friluftsliv.

Namn: Fredrika Hämelin
Födelseår: 1981
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: Avdelningschef
E-post: fredrika.hamelin.sfp@gmail.com
www: https://kommunalval.sfp.fi/kandidater/fredrika-hamelin/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

En välfungerande skola är grunden till en bra utbildning.
Till skolan skall alla känna sig välkomna och erbjudas jämlika förutsättningar för inlärning.
En näringsrik lunch under skoldagen stöder inlärandet, likaså att få vistas i friska byggnader.
Eftis- och fritidsverksamhet efter att skoldagen slutat gynnar såväl familjer och samhället och eftis måste erbjudas åt elever i åk 1-2!

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

I Esbo skall alla ha nära till service, såväl yngre som äldre invånare och svenskspråkig service skall vara lätt tillgänglig.

I staden har vi mångsidiga möjligheter att idrotta, såväl inomhus som i vår vackra och varierande natur. Grönområden är viktiga för att vi skall må bra!

Den kulturintresserade esbobon har ett brett utbud kultur att njuta av i form av teater, musik och konst.

Allt detta skall vi värna om så att den goda servicen upprätthålls.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

Det är viktigt att vi har en trygg och välplanerad kollektivtrafik för att få vardagen att fungera. Det skall vara enkelt att ta sig till service nära hemmet såväl som längre sträckor inom staden- även tvärtrafik genom staden skall fungera smidigt.

Läs mer i vårt valprogram ›