Fredrik Rantala

25

"Tillsammans skall vi göra Hangö en attraktiv stad att bo i, och att alla har det väl att vara här oberoende vem man är. Alla som kan och vill arbeta ska ha en arbetsplats, vi ska göra det bästa av vad vi har av både hamn, industri, turism och miljö. En för alla och alla för en!"

Finlandssvensk företagare, familjefader och fortsättningsstuderande med finskspråkiga rötter.

Företagare inom båt, bil och dator samt elektronikreparationsbranschen.

Varit tidigare 15år verksam inom stuveribranschen i Hangö och före det i bilimporten.

Avlagt grundskola 2001, studentexamen i hangö 2004.
Ekonomie kandidat 2012, magister 2014 och nuvarande doktorand inom informationssystem på Åbo Akademi.

Namn: Fredrik Rantala
Kommun: Hangö
Hemort: Hangö