Fredrik Bengts

6

"Var förändringen du vill se i världen"

54 årig Rejpelt-bo med sydösterbottnisk accent.
Gift, två vuxna barn. En liten hund och ålderstigen hankatt finns i hushållet.
Är inte gravallvarlig som person utan försöker se positivt på livet. Varit förenings och politisk aktiv länge. Senaste perioden har tekniska nämnden och fullmäktige varit min hemvist i det politiska arbetet.
Gillar böcker, motorcyklar och punk.

Namn: Fredrik Bengts
Födelseår: 1967
Kommun: Vörå
Hemort: Vörå
Titel: Enhetsansvarig
E-post: fredrik.bengts@netikka.fi
Tel: 0443560563

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Satsa hårt på att skapa arbetsplatser i kommunen. Utan jobbtillfällen stagnerar inflyttningen på lång sikt.
Vörå ska fortsätta vara företagarvänligt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Bibliotek ska fortsättningsvis finnas i dess nuvarande form i kommunens olika delar då dessa står för folkbildningen!
Framförallt ska barn uppmuntras att läsa också fysiska böcker.

Läs mer i vårt valprogram ›

Hållbart byggande

Kommunen har en åldrande fastighetsmassa - många är vid vägens ände. Trots att ekonomin är ansträngd får vi inte negligera det att vi har ett stort renoveringsbehov. Vi måste också fundera på vilka byggnader vi ska ha i framtiden och vilka det går att avvara.

Läs mer i vårt valprogram ›