Frans Villanen

123

"Ditt studiestöd i politiken"

Mina valteser är egentligen ganska enkla:

Vasa ska vara ett toppalternativ då unga väljer studieinriktning, och om möjligt ännu mer attraktivt då man slutar hänga på ollistisdagar och halarkalas.

Utbildningen ska återspegla efterfrågan i regionen - på det viset garanterar vi att våra nyutbildade experter stannar kvar också efter sina studier. Vi ska inte slipa diamanter bara för att skänka bort dem.

Sen var det dedär med hälsan. Måendet. Jag har varit med och kämpat för den saken i studentkåren och jag är redo att fortsätta i stadsfullmäktige.

Nyckeln för gott mående? Där finns det naturligtvis många svar. Men jag upplever att ett rätt svar är lättillgängliga tjänster som främjar måendet för unga. Där behöver vi våga satsa.

Ett annat svar är fräscha satsningar på idrott och motion. Mer konkreta tankar finner du på min hemsida.

Jag heter Frans Villanen, och det här är några exempel på vad din röst på mig kan betyda.

Bekanta dig närmare med min kampanj på mina sociala medier.

Vi hörs!

Namn: Frans Villanen
Födelseår: 1995
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Studerande
E-post: frans.villanen@gmail.com
Tel: 050 5598505
www: https://www.fransvillanen.com
Medlem i :