Filip Norrgård

22

"Snabba beslut, framåtanda"

Bor i Övermalax med min fru och vår son

Brinner för lantbruket, så mycket tid spenderas på föräldrarnas jordbruk, när jag vill koppla av så är jag hemma med familjen eller så vandrar jag på någon åker eller i skogen.

Namn: Filip Norrgård
Födelseår: 1995
Kommun: Malax
Hemort: Övermalax
Titel: Elmontör, Landsbygdsföretagare
E-post: filip.norrgard95@gmail.com
Tel: 0503598780
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Fungerande infrastruktur

En fungerande infrastruktur är avgörande för att bo och verka på landsbygden.

Det behövs fungerande trafiklösningar, vägförbindelser, nätanslutningar och vatten och avloppsanlutningar.

Underhållet av alla infrastruktur är ytterst viktigt och får inte halka efter, vi behöver ett bra och rättvist underhåll både ur kommuninvånarens och underhållarens synvinkel.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Företagandet är viktigt för kommunerna, det skapar skatteintäkter och sysselsättning som i sin tur skapar inflyttning, våra industritomter borde reklam föras bättre för att locka nyetableringar av företag i kommunen.

Jordbruken i kommunen bör även ses som företag även om dess
särdrag behöver beaktas genom smidig förvaltning, rimliga krav på byggande samt på tillstånds- och miljöfrågor.

En aktiv dialog med jordbrukare, företagare och även kommuninvånare är väldigt viktigt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Klimatet och miljön är något som diskuterats väldigt mycket på senaste tiden, det berör alla på ett eller annat sätt.

Kommunens beslut inom miljö och klimatsektorn ska basera sig på fakta och ska fokusera och utgå från kommunens verksamhet, besluten får inte hindra kommuninvånarnas möjlighet till näringsidkande.

I varje kommun finns det outnyttjade energiresurser inom jord- och
skogsbruket. Lokalt producerad förnybar energi bör ges en större tyngd i kommunerna.

Läs mer i vårt valprogram ›