Emma Dahl

32

Född och uppvuxen i Björkö. På fritiden njuter jag av friluftsliv i både skog och på sjön. Vår fina skärgård ligger mig varmt om hjärtat. Jag har varit föreningsaktiv sedan tonåren och haft förtroendeposter inom olika lokala föreningar, såsom Björkö ungdomsförening, Röda Korset och frivilliga brandkåren. Senaste tiden har jag börjat engagera mig mer politiskt och är nu styrelsemedlem i Svenska kvinnoförbundet i Korsholm och SFP Replot-Björkö avdelning.

Om jag även får möjligheten till en plats i kommunfullmäktige vill jag:

• jobba för ett tryggt, trivsamt och företagarvänligt Korsholm med kommunal service jämlikt tillgänglig för alla invånare
• skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv som bidrar till en ökad gemenskap och meningsfull fritid
• att kommunens resurser fördelas rättvist och används långsiktigt och hållbart
• att Korsholm ska vara en attraktiv bosättningsort
• verka för ökad respekt och tolerans i ett samhälle med jämlikhet för alla
• vara lyhörd för invånarnas åsikter i olika frågor

Namn: Emma Dahl
Födelseår: 1992
Kommun: Korsholm
Hemort: Björköby
Titel: Ekonomie magister, Project Controller
E-post: emmadahl92@gmail.com
Tel: +358 40 053 3232
Medlem i :

Viktiga politiska frågor