Emilia Back

9

28-årig Bergöbo som numera också är Petalaxbo. Familjen är det viktigaste för mig, men jag tycker också om att läsa böcker och laga god mat. Jag vill bo i en livskraftig kommun som satsar på företagande och sysselsättning som ger en positiv effekt på boende och byggande.

Namn: Emilia Back
Födelseår: 1992
Kommun: Malax
Hemort: Petalax
Titel: Tradenom
E-post: emilia.back@petalax.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

En livskraftig kommun behöver välmående kommuninvånare. Därför behöver kommunen vara en attraktiv boendeplats för att locka nya invånare till sig och se till att nuvarande vill bo kvar även i framtiden. Då byggs olika typer av fastigheter och kommunen utvecklas ständigt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Arbetet är en stor faktor då vi väljer var vi skall bo. Företagare vill välja en så gynnsam plats som möjligt att driva sitt företag på. Kommunen bör därför se till att det ständigt skapas nya arbetsplatser och främja företagandet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

En skola skall inte bara lära eleverna vad som står i läroplan. Personalen på skolan är en stor trygghet för eleverna och erbjuder hjälp och stöd i mycket utöver lärandet. Skolorna i kommun skall få tillräckliga resurser och finnas nära eleverna.

Läs mer i vårt valprogram ›