Elli Erkkola

29

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Du kan läsa mer om kandidaten på finska.

Namn: Elli Erkkola
Födelseår: 1994
Kommun: Åbo
E-post: elliak@dnainternet.net
Medlem i :