Elina Lahtinen

17

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Du kan läsa mer om kandidaten på finska.

Namn: Elina Lahtinen
Födelseår: 1956
Kommun: Hangö
E-post: elinamlahtinen@gmail.com
Tel: 0400 503558