Elin Möller

31

Elin Möller, 26. Jag är uppvuxen i Replot (Korsholm) men firar snart 8 år som Nykarlebybo. Jag bor i Kovjoki tillsammans med min sambo och våra tre barn som är 7, 5 och snart 2 år gamla. För tillfället kombinerar jag vårdledighet med deltidsjobb i butik.

Frågor som ligger mig varmt om hjärtat är människors välmående och barn och ungdomars rätt till en trygg uppväxt och skolgång. Psykisk ohälsa i alla åldrar är ett växande samhällsproblem som vi måste lägga krut på att förebygga.

Livskraftiga byar är viktigt. Vi behöver värna om verksamheten ute på landsbygden för att hela kommunen ska utvecklas och vara en plats där man vill bosätta sig.

Namn: Elin Möller
Födelseår: 1995
Kommun: Nykarleby
Hemort: Kovjoki
Titel: Butiksanställd
E-post: elin.moller@live.se
Tel: 0409102515
Medlem i :

Viktiga politiska frågor