Dennis Barman

4

"Främja ideélla föreningars verksamhet samt verka för att naturen är tillgänglig för var och en på ett hållbart sätt."

Fritid; jag har varit aktiv föreningsmänniska i princip i hela mitt liv. Jag förstår hur föreningar fungerar och hur man skall verka tillsammans med dem.

Arbete; under hela mitt yrkesliv har jag aktivt arbetat med både större och mindre företags ekonomiförvaltning, jag törs påstå att jag förstår nyttan av att främja företags möjligheter att verka långsiktigt.

Namn: Dennis Barman
Födelseår: 1960
Kommun: Raseborg
Hemort: Ekenäs, Raseborg
Titel: Region Manager
E-post: dennis.barman@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Idrott och motion

Främja ideélla föreningars verksamhet samt verka för att naturen är tillgänglig för var och en på ett hållbart sätt.

Läs mer i vårt valprogram ›