Dan Lindström

21

"Glad, positiv och ansvarsfull."

Företagare och nu pensionär.

Namn: Dan Lindström
Födelseår: 1954
Kommun: Korsnäs
Hemort: Korsnäs
Titel: Pensionär.
E-post: dan.lindstrom54@gmail.com
Tel: 0505540469

Viktiga politiska frågor