Dan-Anders Rosendahl

29

Mitt namn är Dan-Anders Rosendahl. Jag är hemma från Taklax och bor i Korsnäs kyrkoby tillsammans med sambo och två barn.

Jag är ingenjör (högre YH) inom teknologibaserat ledarskap, ingenjör inom informationsteknik och ingenjör inom elektroteknik. Jag arbetar som testexpert inom motorstyrsystem.

Jag vill gärna vara med i utvecklingen av Korsnäs och arbeta för fortsatta goda förutsättningar att leva och bo på landsbygden. Min vision är att vår kommun skall vara en trivsam och attraktiv plats att bo på även i framtiden.

Jag skulle beskriva mig som noggrann, ansvarsfull och engagerad.

Namn: Dan-Anders Rosendahl
Kommun: Korsnäs
Hemort: Korsnäs
Titel: Ingenjör

Viktiga politiska frågor