Charlotta Savin

274

"För ett hållbart och jämlikt Borgå. "

Småbarnsmamma som jobbar på yrkesinstitutet Prakticum som internationell koordinator. Viktiga frågor för mig är utbildning, ungdomars välmående och jämlika möjligheter för alla Borgåbor. Jag vill värna om ett hållbart Borgå, ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Namn: Charlotta Savin
Födelseår: 1983
Kommun: Borgå
Titel: Internationell koordinator

Viktiga politiska frågor