Camilla Häggdahl

17

Jag skulle beskriva mig själv som positiv, jordnära och rättvis.

Efter att ha jobbat/varit föräldraledig och bott i Sverige i 5 år valde vi att bosätta oss i Molpe, min hemby. Barnen närmade sig dagisåldern och vi ville ha en fast punkt att bo på. Jag upplevde att jag fick en trygg uppväxt i vår kommun och hoppas bl.a. kunna vara med och påverka så att mina barn också får uppleva den tryggheten.

Jag har nu hunnit jobba en tid igen i Finland och vårat husbygge är klart. Därför är jag nyfiken på nya utmaningar och lärdomar samtidigt som jag kan vara med och påverka våran kommuns framtid.

Namn: Camilla Häggdahl
Födelseår: 1990
Kommun: Korsnäs
Hemort: Korsnäs
Titel: Byggnadsingenjör
E-post: camilla.haggdahl@live.com
Medlem i :