Bruno Köhler

89

"Större är bättre."

Infödd Vasabo, före detta företagare inom restaurangbranschen och har jobbat med det mesta inom matbranschen. Nu pensionär och aktiv föreningsmänniska. Satt 16 år i Svenska Klubbens styrelse, 9 år som ordförande. Aktiv i kommunalpolitiken i Korsholm 1989- 2017. Nyvald ordförande för Vikinga byaförening. Bor nu i Vasa, Vikinga igen sedan 2019.

Vill jobba för vår närmiljö och utveckling av hela Vasa.

Namn: Bruno Köhler
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa, Vikinga
Titel: Pensionär