Britta Idman

11

"Det är viktigt att alla kommuninvånare känner sig trygga, mår bra och trivs i vår stad. Servicen bör fungera då man behöver den och fungera på det egna modersmålet. Våra barn ska få den bästa tänkbara starten i livet och våra daghem och skolor ska vara trevliga miljöer där barnen trivs. Barnkonsekvensbedömning ska göras för varje beslut, så att Hangö fortsätter vara den bästa hemkommunen även för de kommande generationerna. Kultur och fritidstjänster som ökar välmående och trivsel skall finnas tillgängliga för alla åldrar. Medborgarinstitut och bibliotek skall fungera som kulturbärare och träffpunkter för bildning. Detta är något att satsa på och jobba för."

Jag kom till Hangö på 80-talet med min återflyttande man med planen att stanna tills de två döttrarna flyger ut, men för att till slut inse att någon bättre plats än denna kunde vi inte tänka oss. Och här trivs jag fortfarande som pensionerad och änka boende vid havet i Tvärminne. Hela mitt yrkesverksamma liv jobbade jag med barn och unga, och att skapa förutsättningar för dem, morgondagens beslutsfattare och yrkesverksamma, finner jag viktigt.
Under mina tidigare perioder som förtroendevald har jag fått medverka i en hängiven, motiverad personals strävan att möta kommuninvånarnas behov.
Jag har fått vara med om att genomföra många r beslut med omvälvande resultat och det ger inspiration att fortsätta.

Namn: Britta Idman
Födelseår: 1948
Kommun: Hangö
Hemort: Hangö
Titel: f.d. ungdomsarbetsledare
Tel: 0405865412
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Vårt lands framgång bygger på en god och jämlik utbildning och i vår grundskola inleds lärostigen. Grundutbildningen måste ges tillräckliga resurser, och jag vill arbeta för att vi har en skolmiljö där både inlärning och välmående betonas.
Småbarnspedagogiken får en allt viktigare roll i barnens liv när den två-åriga förskolan inleds i Hangö och jag vill medverka till att vi har välmående, professionella pedagoger i grupperna. En målmedveten satsning på levande tvåspråkighet skall snart bli verklighet genom språkduschtandem, något som gläder och kan ha stor betydelse för framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Varje Hangöbo ska ha rätt till såväl fungerande hälso- och sjukvård som äldreomsorg den dag det behövs.
Jag vill jobba för en seniorvänlig kommun som erbjuder en högklassig äldreomsorg som fungerar på individens villkor – på det egna modersmålet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Framtiden är jämställd. Om vi arbetar för den tillsammans . Vi i kvinnoförbundet arbetar för jämställdhet i livets alla skeden

https://kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/

Läs mer i vårt valprogram ›