Bodil Lund

254

"Jag vill gärna fortsätta att jobba för svenskans ställning och för en levande tvåspråkighet i Borgå, men också utbildning, kultur och vård ligger mig nära om hjärtat. Vill vara en aktiv kraft i de sammanhang jag är med i. "

Gift, 3 barn och 6 barnbarn. Bor på Kvarnbacken i Borgå. Fil.mag
Har varit stadsfullmäktigeledamot från år 2005 till 2021 och medlem i stadsstyrelsen från år 2009 till 2021, är också medlem i HUS nämnd för den språkliga minoriteten.
Hoppas få förnyat förtroende!

Namn: Bodil Lund
Födelseår: 1952
Kommun: Borgå
Hemort: Borgå
Titel: Fil. mag
E-post: bodil.lund@elisanet.fi

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan


Skola och utbildning för våra barn och unga är a och o för de ungas framtid och för hela samhällets bästa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Kultur är viktigt för alla kommuninvånares välmående. Det handlar om alla de intryck och upplevelser vi får i vardagen i vår närmiljö, men också om de möjligheter som står till buds i kommunen av musik, konst, teater med mera.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Det är viktigt att jobba för att alla kommuninvånare ska må bra och ha jämlika och goda möjligheter till vård och omsorg i livets alla skiften.

Läs mer i vårt valprogram ›