Beatrice Grandell

10

"Bättre livskvalit"

Jag är ursprunglig Lovisa bo, som är farmor till en 5-årig flicka.
Jag är hälsovårdare och har jobbat många år inom hälsovården. Jag är också privatföretagare.
Det som är viktigt för mej är att våra äldre ska ha bra livskvalitet och bli bemötta på sitt modersmål.
Vi måste jobba för en bra hälso- och sjukvård samt en miljövänlig energi.

Namn: Beatrice Grandell
Kommun: Lovisa
Hemort: Lovisa
Titel: Hälsovårdare, företagare
E-post: beatrice.grandell@gmail.com
Tel: 0403519061