Barbara Grandell

9

Jag har mina rötter i Lovisa. Jag är special sjujkskötare , har specialutbildning i ledarskap och är utbildad arbetshandledare. Jobbar på den privata sektorn och är chef för ett vårdhem och hemvård i Lovisa. Jag är mamma till en fullvuxen dotter och har ett barnbarn som snart blir 2 år.

Namn: Barbara Grandell
Kommun: Lovisa
Hemort: Lovisa