Annica Haldin

103

Är en alldeles vanlig Jakobstadsbo som ställer upp i kommunalvalet en fjärde gång och siktar gärna på en fjärde period i fullmäktige.

Är sjukskötare som har vidareutbildat mig till vårdlärare och jobbar i andra stadiet med att utbilda närvårdare. Ett fantastiskt jobb där man ges möjlighet att undervisa i ämnen som har stor betydelse för god vård.
Till hushållet hör två vuxna, två utflugna barn och två hundar. Och många nära och kära.

Den senaste mandatperioden har jag fungerat som fullmäktiges andra viceordförande, medlem i social- och hälsovårdsnämnden och som ordförande i social- och hälsovårdsnämndens personalsektion. Är också medlem i Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige och är sedan november medlem i HYKYs personalsektion.

Lokalt är jag ordförande för SFPs fullmäktigegrupp och även ordförande för kommunorganisationen i Jakobstad. Är också styrelsemedlem i SFPs västra lokalavdelning.

Namn: Annica Haldin
Födelseår: 1965
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Magister i hälsovetenskaper / lektor
E-post: annica.haldin@gmail.com
Tel: +359 40 7720477
Medlem i :

Viktiga politiska frågor