Annette "Tette" Lindholm

37

Gift, mamma till tre vuxna Ingågrabbar, vinterbadande farmor, som ställer upp i kommunalval en andra gång, senast som
SU are för 33 år sedan, jobbar med äldre tonåringar på deras fritid inom skolvärlden sedan 33 år tillbaka. Har även dragit motionsinriktade kurser inom MBI över 12 år. Till utbildningen är jag idrottsinstruktör.
Har bott hela livet i Ingå och bidragit med frivilligarbete i bl.a. Ingå IF, Hem och skola-föreningen Almus och nu även i marthorna, är medlem i Axxells direktion.

Namn: Annette "Tette" Lindholm
Födelseår: 1966
Kommun: Ingå
Hemort: INGÅ
Titel: Idrottsinstruktör, internatsövervakare
E-post: annette.lindholm@kolumbus.fi
Tel: 0405209391

Viktiga politiska frågor