Anna Bertills

8

"Allt börjar med välmående invånare, en god sysselsättning och den bästa skolan. "

Jag är gift med Andreas, mamma till fyra små - statsvetare men har under de senaste 15 åren arbetat med intressebevakning på nationell nivå, bolagsledning inom idrott och utbildning och strategiskt ledarskap. Statsförvaltning, politik, samhällsrelationer och kommunikation & ledarskap tillhör mina favoriter. Numera driver jag kommunikationsbyrån Bertills&Jung Ab tillsammans med Linn Jung och har förmånen att jobba med ledarskap, kommunikation och strategisk HR tillsammans med ett brett arbetsfält. Vid sidan av jobbet är jag doktorand Vid Åbo Akademi och djupdyker i strategisk politisk opinionsbildning. Varje dag är fantastiskt rolig och jag lär mig ständigt nya saker. Det är en dröm i sig.
Jag har varit fullmäktigeledamot i Vasa stadsfullmäktige men också suppleant i i Åbo stadsfullmäktige i tiderna. För mig är kommunalpolitik både praktisk och konkret politik och ledning men också ideologisk på alla sätt. De värderingar jag fått med mig genom åren har format mig till den jag är. När jag bottnar i mina egna värderingar så kan jag också göra ett bra jobb.
Jag vurmar extra för sysselsättningsfrågor och utveckling, gillar att jobba med utbildning och tror att man måste vara noga med att lyssna som politiker. Allt handlar om att kunna driva saker och att ständigt lyssna in, inkludera och respektera det förtroende som bär allt. Min politiska skola fick sin början inom SU och ledde mig där till medarbetarjobb för tidiga ministrar. Det gav mig en helhetssyn som också gav kraft och vägledning framåt. Framför allt gav det en attityd till allt som jag bär med mig: Precis allt är möjligt bara man vill och lyckas samarbeta bra :)

Namn: Anna Bertills
Födelseår: 1979
Kommun: Vörå
Hemort: Vörå
Titel: Kommunikatör & delägare / företagare
E-post: anna@bertillsjung.com
Tel: 0503542720
www: https://annabertills.com/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Välmående kommuninvånare betyder allt egentligen. Här förenas allt ifrån hälsovård och utbildning till kultur och service. Och det gäller allt ifrån de minsta och yngsta kommuninvånarna till de äldsta som behöver vård och stöd på andra sätt.
Jag vill tro att man behöver ha välmående som slutmål - det är i sig ett starkt resultat och berättar tydligt vilket ledarskap man har på politisk nivå.
VI har stora förändringar i samhället de kommande åren. Förutom social- och hälsovårdsreformen så ser vi också i Österbotten och i vår kommun Vörå demografiska utmaningar. Vi blir inte fler invånare utan tvärtom. Det här betyder att vi behöver stävja den trenden - det betyder fortsatt satsning på utbildning och småbarnsfostran i kommunen. Integreringen och invandringen är oerhört viktiga delar för en kommun och här behöver vi ta ytterligare modell av andra hur vi kan få flera att stanna i Vörå och integreras på ett bra sätt!

Jag vill samtidigt slå ett slag för alla möjligheter som finns i kommunen redan idag när det kommer till hälsa - både på den privata och den offentliga sidan. Det vi behöver nu är att våga satsa mera förebyggande överlag, skapa möjligheter för spontanrörelse för olika åldrar, bibehålla kommunens arbetstagares ork och hälsa genom riktade satsningar och också se över möjligheterna till aktiviteter i de olika kommundelarna. Här behöver vi samarbeta mera mellan det offentliga och det privata - samt tillsammans med det starka och unika föreningsnät som faktiskt finns här. Föreningar gör så mycket på frivillig bas för ett välmående Vörå, det ska stödas upp fortsättningsvis.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Det finns många frågor som är viktiga för individen - invånaren och i slutändan för kommunen. Det som är mycket sårbart för en kommun är naturligtvis intäkterna. Vi behöver helt enkelt ett växande antal invånare och skattebetalare. Då behövs förutom en stark bildningssektor, en attraktiv helhet med service, företag och arbetsplatser. Kommunen i sig behöver vara öppen för att pusha och skapa nya möjligheter för företagare. Det är avgörande på många sätt hur de utvecklas framåt, vilken kommers de kan åstadkomma, vilka nätverk som byggs i kommunen och vilka arbetsplatser man kan erbjuda. De gäller både mindre och större företag. Här får man inte vara rädd för att satsat brett: små företag generar också en hel del till kommunen och skapar tillväxt.

All rörelse som finns i kommunen ger ringar på vattnet. Här måste vi kunna planera byggandet och investeringar rätt, satsa på utvecklingen av vägar (där pendlingskommunen i sig måste våga satsa extra)och våga ha en stark näringspolitisk agenda. Vi skall ha ett öppet sinne och värdera alla på samma sätt. Vi måste lyssna in arbetsmarknaden konstant, lyssna in företagarnas behov och drömmar och också vara beredd att stöda på olika sätt i alla kommundelar. Jag tror att det är här som en välmående kommun får sin början och det är också här som framtiden avgörs.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Det är i skolan allt får sin början på något sätt. Vår utbildningsmodell är jämlik och byggdes för att man oberoende bakgrund skulle kunna klättra så långt som man vill. Landets framtid hänger på ett starkt kompetenstänk och innovation. Det tar fart redan i småbarnsfostran. Det är här vi måste börja våra diskussioner också på kommunal nivå - vi är en del av en stark kompetensutveckling och har både ansvaret och förmånen att starta upp det arbetet.

Kommande år kommer att utmanas av demografin men också ha många nya möjligheter att utveckla den digitala undervisningen. Här behöver man politiskt lyssna in utbildningsexperter - dvs. lärarkåren - i den egna kommunen för att ha markkäning i vardagen och vision framåt.

Och andra stadiet - den nivån är starkt kopplad till allt. Vi skall värna om och stöda både gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen - inte bara den som vi själv upprätthåller utan också ta aktivt del av vad som händer hos andra skolor. Andra stadiets utbildningsmöjligheter och samarbete med andra kommuner där är enormt viktigt. Om den här sektorn är attraktiv så ökar vi möjligheterna för nya invånare. Jag ser också gärna att andra stadiets utbildning skulle kopplas ännu mera närmare kommunens utveckling och näringsliv. Det är här mycket driv och tankar finns - det skall vi ta till vara i tidigt skede och på det sättet också få unga att både stanna i kommunen men också flytta tillbaka .

Läs mer i vårt valprogram ›