Ann-Britt Backull

5

"Jag vill jobba för en välmående och trivsam kommun med möjligheter till ett bra liv för alla : barn, ungdomar, arbetsföra och äldre. Närservicen bör fungera i alla kommundelar och tillsammans ska vi fortsätta utveckla kommunen . "

Född i Munsala i jordbrukarfamilj, flyttade till Vörå för 30 år sedan då jag fick jobb i kommunen och hade träffat min " Vörå-pojke". Jag bor med min familj 6 km utanför Vörå centrum i Lotlax by , en liten by som är i tillväxt med 20 barn under skolåldern och totalt ca 130 invånare
Min familj består av min man Jan-Erik, egen företagare , och tre söner, varav den yngsta ännu studerar och bor hemma. Jag är farmor till tre härliga barnbarn som alla är under 5 år. Till familjen hör också vår hund Nova, en 9-årig Golden retriever.
Jag är sjukskötare och hälsovårdare till utbildningen och har jobbat som företagshälsovårdare i kommunen fram tills för två år sedan då jag bytte inriktning och fick jobb som sjukskötare på Oravais Närsjukhus. Mina återstående år i arbetslivet vill jag finnas till för sjuka och äldre. Jag har alltid trivts med att jobba med människor och via mitt tidigare arbete som företagshälsovårdare har jag fått lära känna kommunen som organisation och näringslivet via företagen och jordbrukarna. En erfarenhet som jag har nytta av nu inom politiken då jag kan se och förstå behoven.
Jag ställde mig till förfogande i kommunalvalet första gången för 4 år sedan och ställer nu upp som kandidat för kommande period. Under de senaste 4 åren har jag suttit i fullmäktige och i kommunstyrelsen samt varit styrelserepresentant i omsorgsnämnden och fullmäktigeledamot i Kårkulla samkommun. Samtliga förtroendeuppdrag har varit lärorika och intressanta , trots att många beslut varit krävande och svåra . Det jag tycker är viktigt är att man som förtroendevald har respekt för den demokratiska processen och accepterar beslut som tas efter omröstning. Vi representerar kommuninvånarna , inte enbart oss själva. Jämlikhet och bra bemötande är mina ledstjärnor.
På fritiden umgås jag med familjen samt gillar att röra på mig och njuta av skogsarbete och skärgårdsliv. Musiken är viktig för mig, att sjunga och spela tillsammans med vänner ger bra återhämtning i vardagen .

Namn: Ann-Britt Backull
Födelseår: 1963
Kommun: Vörå
Hemort: VÖRÅ
Titel: Sjukskötare , Hälsovårdare, Företagshälsovårdare
E-post: annbritt.backull@netikka.fi
Tel: 0503303123
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Vi bör vara ambassadörer för vår kommun och vara måna om att tala för vår kommun -inte emot! Vi ska välkomna inflyttare och även tillmötesgå våra nuvarande kommuninvånare och företagare när de har goda idéer , frågar råd och har planer för att utveckla något i vår kommun . Basservicen ska fungera för alla åldrar och tillgång till livsviktig närservice ska finnas i kommunen och helst tillgänglig för invånarna i alla kommundelar . Endel service kan v.b ambulera mellan våra tre kommundelar . Vi bör acceptera att vår kommun har tre viktiga kommuncentra och ordna tillgängligheten av servicen enligt det. Alla invånare är lika viktiga och bör garanteras kommunal service. Digitala lösningar bör utvecklas inom de områden det är möjligt för att stöda upp utbudet av service Vi ska jobba för att behålla det utbud av fritidsaktiviteter och tredje sektorns tjänster som vi har i nuläget .eftersom det bidrar till friskare kommuninvånare och marknadsför vår kommun . Viktigt även att det i alla våra kommundelar skulle finnas en lekpark öppen för barnfamiljer dagtid samt likaså möjligheter för hundägare att rasta och låta sina hundar leka tryggt i ett inhägnat område i våra kommuncentra. Låt oss ta steget och bli en barn- och hundvänligare kommun !

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Kommunen bör hjälpa företagen att få igång verksamheten vid starten och vara tillmötesgående då företagen och företagarna tar kontakt. Ge bra vägledning och uppmuntran .
Stödjandet av små företag inom nya områden bör uppmärksammas, t.ex inom it, media , hälsovård via t.ex gemensamma lokaliteter , s.k företagscentra.
Konsekvensbedömning bör göras i spartider , om det lönar sig att säga upp anställda ifall det ökar på i arbetslöshetsregistret . Att få lön i arbete är bättre än att leva på understöd. Alla arbetstagare utgör en viktig kugge i maskineriet och är lika värdefulla.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Viktigt att satsa på kvalitet i undervisningen och att lärararna och övrig personal ges tillräckliga resurser för att handleda och stödja eleverna. Jämlikhet i undervisningen är viktig .Det bör finnas en samordning i anskaffning av undervisningsmaterial och hur läroplanen genomförs , så att skolornas undervisning är jämförbara i alla kommundelar. Småbarnsfamiljerna behöver ha dagis , förskola och skola på ett rimligt avstånd från hemmet. Jag anser att småbarnen är som plantor, som för att rota sig och växa till sig först ska ha en "liten kruka" där de känner sig trygga och blir omskötta. Vartefter de växer kan de omskolas och flyttas till "störrekrukor", större sammanhang. Det lilla sammanhanget i början av uppväxtåren är viktigare än att ha allt på ett och samma ställe . Då bevarar man också intresse och spänning inför något nytt successivt under skolåren. Jag tror mera på att ha kvar småskolor för barnens skolgång under de 2-3 första åren . Tryggheten och trivseln i skolmiljön vid starten är viktig . Skolan bygger också ens identitet var man har sina rötter och ger hembygdskänsla åt eleverna , vilket kan påverka valet av hemort senare i livet, dvs om de vill bli framtida kommuninvånare i Vörå.

Läs mer i vårt valprogram ›