Anette Sandström

16

"Vill jobba för åldringarnas, ungdomarnas och barnens väl. Har en kristen livsåskådning."

Gillar natur och friluftsliv, djur och trädgården.

Namn: Anette Sandström
Födelseår: 1959
Kommun: Larsmo
Hemort: Larsmo
Titel: Primärskötsre

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Viktigt att alla mår bra. Seniorerna bör ihågkommas att de har ett tryggt boende och får den service de behöver. Tyvärr bantas det ner på platser där de kan bo och känna sig trygga när de inte längre klarar av att bo hemma. Alltför länge tvingas de bo hemma pga platsbrist. Känns att det är ”enklast att spara där” ,blir för dyra för samhället trots att det är de som hjälp till att bygga upp Finland.
För ungdomar och barn borde finnas vettiga sysselsättningar, speciellt ett ställe där ungdomarna kunde samlas.

Läs mer i vårt valprogram ›