Andreas Svarvar

101

"En trivsam kommun för alla"

Jag är en 34-årig diplomingenjör inom vattenteknik och stadsplanering, samt ekonomie magister inom företagsledning och organisation. Tidigare arbetade jag i Malax med planläggningsfrågor, främst generalplaner och vindkraftsdelgeneralplaner, men arbetar numera i Jakobstad. Jag är bosatt i Purmo med min fästmö, nära hennes hemgård. Som inflyttad Purmobo vill jag gärna dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter för att göra kommunen så trivsam som möjlig för allihopa.

Namn: Andreas Svarvar
Födelseår: 1986
Kommun: Pedersöre
Hemort: Purmo
Titel: Verkställande direktör

Viktiga politiska frågor