Andreas Hindrén

24

"Jag vill jobba för ett Raseborg där vi vill bo, arbeta och leva."

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Andreas Hindrén
Födelseår: 1992
Kommun: Raseborg
Hemort: Raseborg, Ekenäs
Titel: IT-tradenom, tullinspektör
E-post: andreas@hindren.fi
Tel: 0504634016
www: http://www.andreashindren.fi
Medlem i :