Anders Wikström

91

"Vi kan gör Sjundeå till en förebild för andra."

Jag är 36 år har familj, ser på saker från en praktisk synvinkel. Som hobby har jag FBK verksamhet.

Namn: Anders Wikström
Födelseår: 1984
Kommun: Sjundeå
Hemort: Sjundeå
Titel: Maskinmästare

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Vi har en bra miljö men måste se till att hålla det också fast man skall kunna annvända skog och mark.

Läs mer i vårt valprogram ›