Anders Walls

60

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Anders Walls
Födelseår: 1980
Kommun: Raseborg
Hemort: Karis
Titel: Företagare
E-post: walls@brev.fi

Viktiga politiska frågor