Anders Portin

90

Jag är 43 år och både uppväxt och bosatt i Sundby. Jag är gift och har 3 barn under skolåldern. Till vardags jobbar jag med programvaruutveckling i Jakobstad och på fritiden sysslar jag med musik både som företagare/spelman och mixare inom det egna firman. Jag har alltid intresserat mig för min närmiljö och kommun och tror starkt att vi har lika stora möjligheter att vara framgångsrika här i glesbygden som i en storstad.

Namn: Anders Portin
Födelseår: 1977
Kommun: Pedersöre
Hemort: Sundby, Pedersöre
Titel: Software Design engineer - Folkmusiker
E-post: portinus17@gmail.com
Tel: 0504007075

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Jag hoppas att vi i framtiden kunde göra våra byar attraktiva för våra invånare samt för inflyttare. Jag anser att vi ska möjliggöra boende i våra byar utanför kommuncentrum. Invånarna mår bättre av att bo på platser som ger dem mening, lugn och närhet till naturen. För att detta ska lyckas krävs det av både staten och kommunen att vägnätet förbättras och även utbyggnad av lättrafikleder görs för att trygga invånarnas säkerhet.

Nu under coronopandemin har vi märkt att människor trivs nära naturen och även arbetslivet fungerar ute på glesbygden. Vi har goda nätförbindelser och fungerande telekommunikation i kommunen vilket gör det möjligt att ha hela världen som sitt arbetsfält även från en mindre ort.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Vår kommun är rik på kulturutövare men platser att anordna konserter och utställningar i kommunen är begränsade. Kommunen borde även satsa mera pengar på kulturen och erbjuda skäliga ersättningar åt professionella kulturutövare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Kommunen har flera byggplanerade områden som inte är fullt utbyggda. Tomtpriserna borde tillfälligt sänkas för att göra kommunen mera attraktiv för inflyttare. Även kunde marknadsföring av privatägda tomter göras av kommunen. Mera människor innebär även mera skatteintäkter!

Läs mer i vårt valprogram ›