Anders Norrback

33

"Ett välmående centrum skapar välmående byar, välmående byar skapar ett välmånde centrum. Hela staden skall utvecklas"

Jag är riksdagsledamoten, bonden, småföretagaren, maken och fembarnsfadern som idag är bosatt i Övermark, Närpes. Jag engagerade mig aktivt i politiken i kommunalvalet 2017 då jag blev invald i kommunfullmäktige i Närpes. Jag ställde upp i riksdagsvalet 2019 för att jag kände och känner en stor oro för demokratins och mänskliga rättigheternas utveckling, inte bara i vårt land utan i hela västvärlden. I den politiska vardagen vill jag vara en röst som betonar växelverkan mellan stad och landsbygd, utbildningens och vetenskapens betydelse och en miljöpolitik som utgår utifrån vetenskapliga fakta och sunt bondförnuft. Mina övriga politiska uppdrag består av att jag är ordförande för samkommunen Söfuk samt fullmäktigeledamot i Närpes stad.
Min familj består av min fru Ann-Katrin samt mina barn Anton (pol. mag), Axel (pol.stud), Ellen (ek.stud) Emil (ek.stud) och Hanna (högstadieelev) samt hunden Linus och katten Sissi (som fortsättningsvis går i livets skola). I min nuvarande livssituation flyter familjeliv och arbete ofta ihop och därför är det viktigt för mig att komma bort då och då, helst med min familj. Vår sommarstuga i Harrström är ett viktigt andningshål sommartid.

Namn: Anders Norrback
Födelseår: 1963
Kommun: Närpes
Hemort: Närpes
Titel: Riksdagsledamot, Fårfarmare
E-post: anders.norrback@riksdagen.fi
Tel: 050 514 4385
www: https://www.andersnorrback.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

"Den som är satt i skuld är inte fri" eller "välståndet skall förtjänas innan det delas ut". Dehär två citaten sammanfattar min syn på hur stadens ekonomi bör skötas. Vi måste årligen se till att driftsutgifterna inte skenar iväg utan hålls inom givna ramar. Lån kan tas vid investeringar. Närpes har gjort stora, men välmotiverade investeringar de senaste åren. Nu är det dags för en andhämtningspaus. Ett fungerande näringsliv är grunden för en god kommunal ekonomi. Se vidare under temat "Företagande och sysselsättning".

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Välståndet i Närpes bygger på att vi har kunniga arbetstagare och arbetsgivare. Skolan är avgörande för hur våra ungdomar lyckas ta över stafettpinnen efter den nu verksamma generationen. Närpes är kännt för sitt välfungerande skolväsende. Detta är någonting vi ska värna om. Också utbildningen för vuxna spelar en avgörande roll för kunskapsbehovet hos våra företag. Att många av våra invånare kommer från andra länder styrker ytterligare vikten av en fungerande vuxenutbildning. Bland annat därför är YA:s verksamhet i Närpes viktig.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Närpes välmående bygger på det goda sysselsättningsläget som vi har i Närpes. Välstånd kan bara byggas genom arbete. Staden kan stöda näringslivet bland annat genom smidiga planerinsprocesser, fungerande infrastruktur med mera. Närpesföretagarna har periodvis haft svårt med att rekrytera personal. Därför behövs åtgärder av staden som främjar inflyttning från när och fjärran. Viktigast är dock den företagaranda som har rått och råder i vår stad.

Läs mer i vårt valprogram ›