Anders Nordell

67

"Kimitoöns framtid är också våran framtid !"

Kommunernas framtid kommer att förändras. Vi behöver se till att kommunens invånare trivs och vi behöver en inflyttning till kommunen.
Vi bör satsa på att erbjuda attraktiva möjligheter att utveckla samhället och det ska ske genom en förnuftig samhällsplanering som riktar sig till både gammal och ung.
Vi bör se till att det finns ändamålsenliga utrymmen för kommunens olika verksamheter och det skall finnas goda förutsättningar för mångsidiga fritidsaktiviteter. Kommunen bör stöda verksamhet som den inte själv kan ordna.
Allt detta bör göras tillsammans med kommunens invånare.
Tillsammans för vi Kimitoön framåt.

Namn: Anders Nordell
Födelseår: 1966
Kommun: Kimitoön
Hemort: Kimito
Titel: Kartverksingenjör
E-post: anderswnordell@gmail.com
Tel: 0443372255

Viktiga politiska frågor