Amra Basic

15

"Jämllikhet och delaktighet är nyckel till välmående!"

Amra Basic heter jag. Jag är gift och har tre barn. Jobbar som närvarade, tolk och samhälls/hälsokommunikatör i Närpes.

För mig är det viktigt att bidra till en positiv utveckling i min stad som har gett mig möjlighet till ett bättre liv. Därför ställer jag upp i kommunalvalet. Alla närpesborna ska ha ett gott liv. Närpes ska fortsätta utvecklas som en av ledande städer när det gäller inkludering, omsorg och jämlikhet!

Namn: Amra Basic
Födelseår: 1987
Kommun: Närpes
Hemort: Yttermark
Titel: Närvårdare, tolk
E-post: amra.basci@narpes.fi
Tel: 045 8002491

Viktiga politiska frågor

Integration

Grunden för delaktighet och välmående är kännedom om vilka möjligheter vi som invånare har för att påverka vårt och andras välbefinnande. Personer som flyttar till vår stad borde informeras mera systematisk om rättigheter och skyldigheter som vi alla har.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

För mindre bemedlade barnfamiljer är inte så lätt att bekosta sina barns aktiviteter i olika föreningar som är livsviktiga för barnens och hela familjens utveckling. Jag vill jobba för att sänka tröskel för dessa familjer att delta i aktiviteter och undersöka möjlighet för en subventionering av fritidsaktiviteter som främjar ungas och barns välbefinnande.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Alla människor är födda fria och lika i värde enligt FN:s deklaration för mänskliga rättigheter.
I vår stad bor idag närmare 17% personer med utländskbakgrund. Många av dessa jobbar inom lågavlönat yrke som sätter de mesta av dem i en ojämn socioekonomisk ställning. Utöver detta så många av våra arbetskraftsinvandrare utan sina närmaste anhöriga som kan ge dem stöd och hjälpa till med till ex barnpassning eller annat som många av oss tar för givet.
Jag vill jobba för att barnfamiljer som saknar sitt stödnätverk får större stöd för att klara av sin vardagspussel.

Läs mer i vårt valprogram ›