Amanda Åkersten

33

Har en politices kandidatexamen inom ämneslärarlinjen i samhällslära med huvudämnet statskunskap med masskommunikation och bedriver nu magisterstudier vid Åbo Akademi i Vasa.

I år är jag vice ordförande för Svensk Ungdom i Österbotten. Jag är intresserad av samhällsfrågor och känner mig motiverad att vara med och utveckla Korsnäs kommun.

Jag vill jobba för en livskraftig, trygg och inkluderande kommun där alla trivs.

Namn: Amanda Åkersten
Födelseår: 1998
Kommun: Korsnäs
Hemort: Korsnäs
Titel: Studerande
Medlem i :

Viktiga politiska frågor