Alexandra Wasberg

73

"Jag vill jobba för landsbygden och folket som bor här. Som fullmäktigeledamot i Korsholm vill jag se välmåendet, skaparglädjen och framtidstron spira i varje by oavsett postnummer, och i varje hjärta oavsett ålder."

Jag är en driftig och glad 32-årig kvinna från Kuni. I min bakgrund finns många år av företagande inom servicebranschen. På senare tid har jag studerat till socialvetare och arbetar numera med forskning. Jag har ett brinnande intresse för utvecklingsarbete -på såväl det individuella som det samhälleliga planet. Familjeliv är viktigt för mig, och jag uppskattar livet på landet. Jag är barnkär och djurvän.

Jag ställer upp i kommunalvalet för första gången. Jag ser fram emot att arbeta för ett attraktivt, modernt och trivsamt Korsholm om jag får tillfälle. Din röst gör det möjligt!

Namn: Alexandra Wasberg
Födelseår: 1988
Kommun: Korsholm
Hemort: Kuni
Titel: Politices magister
E-post: alexandra.wasberg@gmail.com

Viktiga politiska frågor