Alexandra Back

92

"Heltidsarbetande småbarnsförälder och kvinna, desto större skyldighet att jag engagerar mig politiskt."

Jag bor i Jakobstad tillsammans med min sambo, vår 4-åriga son och vår labrador Sigrid. Jag har alltid haft ett brinnande samhällsengagemang och varit aktiv i både föreningar och partipolitiskt. Min fritid går till stor del åt till kommunala förtroendeuppdrag, familj och träning. Skogspromenader, sällskapsspel och litteratur hjälper mig också att koppla av.

Som småbarnsförälder vill jag att barnen ska få ta plats i Jakobstad. Att vi har trevliga lekparker, fungerande dagvårdsverksamhet och ändamålsenlig avlastning. Barn och unga behöver få hjälp och stöd så tidigt som möjligt för att förhindra att problemen växer sig större. Jakobstad ska beakta barn och ungas tankar och åsikter i beslut som görs.

Ifall vi vill att invånarantalet ska öka behöver vi kunna erbjuda attraktiva tomter och ett bra serviceutbud. Efter studierna i Helsingfors valde vi att flytta tillbaka. För oss var de korta avstånd, nära till service och arbete som avgjorde. Genom de korta avstånden kunde Jakobstad också profilera sig mer som en cykelstad där man satsar på cykelvägar och värnar både om invånarnas fysik och miljöutsläpp.

Jag ställer upp eftersom jag vill bidra med mina åsikter och min tid. Jag vill bidra till att bygga ett mer inkluderande samhälle. Jag ställer upp framför allt eftersom kvinnliga småbarnsföräldrar är underrepresenterade i det kommunala beslutsfattandet. Jag gör det för att min son ska kunna växa upp i en trygg stad, där vi hjälps åt att fostra och där man kan känna tilltro till framtiden. Jag gör det för att det ska finnas alternativ på den politiska kartan, som återspeglar väljaren och jag hoppas få just ditt förtroende.

Namn: Alexandra Back
Kommun: Jakobstad
Titel: Pol. mag., kundrådgivare