Alexander Kruglov

63

"Kimitoön - invånarnas ö"

Jag hade flyttat till Kimitoön år 2008 och sedan dess trivs mycket bra i Kommunen. Jag hade gått här både skolan och gymnasiet, samt deltar aktivt i föreningslivet. Mitt största intresse hade alltid varit musik eller mer konkret pianospel, med vilket jag hade uppträtt på många platser i Kimitoöns kommun. Bland andra intressen finns tävlingssimning.
Jag hade arbetat på Hanna-hemmet som närvårdare samt på kommunen som ungdomsledare i ungdomsgårdarna, därför känner till saker som har med åldringsvård och ungdomsarbete att göra.
Har innehaft flera förtroendeuppdrag bl.a styrelsemedlem i Svensk Ungdom i Åboland och styrelsemedlem i Svensk Ungdom i Kimitoön.
Vi gör Kimitoön ännu bättre tillsammans med kommuninvånarna.

Namn: Alexander Kruglov
Födelseår: 2000
Kommun: Kimitoön
Hemort: Dragsfjärd
Titel: Studerande
E-post: alex.kruglov@mail.com
Tel: 0417219763
www: https://www.alexanderkruglov.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Välmående kommuninvånare är det viktigaste för en kommun. Med jämlik tillgänglig till vård i alla kommundelar enligt möjlighet och förebyggande åtgärder kan vi minska på antalet sjukdomsfall och olyckor. Med välmående invånare fungerar allt mycket bättre.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Ungas välmående är mycket viktigt. Detta kan uppnås via förebyggande åtgärder samt ungdomsarbete. Inga unga skall vara arbetslösa eller ha andra problem. En satsning på ungdomsarbete är mycket viktigt

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Kimitoön befinner sig i en svår ekonomisk situation och lösningar behövs. Jag anser att man kan sköta ekonomin väl också med att behålla en viss servicenivå i alla kommundelar. För att ekonomin skall fungera behövs skatt och för att vi ska få mera skatt behövs flera företag. Företagen skapar också tillräcklig sysselsättningsnivå. Jag anser att Kimitoöns kommun skall vara en av Finlands företagsvänligaste kommuner.

Läs mer i vårt valprogram ›