Alex Björkell

582

"Jag vill jobba för att kommunen gör intelligenta ekonomiska beslut. Då resurserna är knappa ska man använda dem där det mest behövs. Basservicen i kommunen måste fungera klanderfritt. Då man gör investeringar ska man tänka på om de är lönsamma. Framför allt då man planerar stora investeringar ska man tänka på om resurserna kunde användas på ett bättre sätt."

Jag är färdig ekonomie magister från Hanken. Jag har under flera års tid arbetat med ekonomiförvaltning, för tillfället främst med lagerhantering, men snart även med lönsamhetsrapportering.

Som bisysslor studerar jag dessutom rättsvetenskap på Soc & Kom och är styrelseordförande för ett husbolag. Dessutom har jag varit scout ända sedan lågstadiet och har ännu då och då något med scouting att göra.

Namn: Alex Björkell
Födelseår: 1992
Kommun: Vanda
Hemort: Vantaa
Titel: Inventory Controller
Medlem i :

Viktiga politiska frågor