Välskött ekonomi och de bästa förutsättningarna för näringslivet

Kommunernas ekonomi är ansträngd och coronaepidemin har ytterligare förvärrat läget. I svåra ekonomiska tider vill vi lyfta fram vikten av våra värderingar. En välskött kommunal ekonomi ger de bästa förutsättningarna för en fungerande vardag i kommunen. Efter social- och hälsovårdsreformen betonas kommunens roll också när det gäller att skapa bästa möjliga verksamhetsförutsättningar för det lokala näringslivet.

 • Vi vill se ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet för att skapa de bästa förutsättningarna för investeringar och företagande. Livskraftiga primärnäringar skapar sysselsättning och ger mervärde både lokalt och nationellt. Kommuner ledda av Svenska folkpartiet har ofta ett bättre sysselsättningsläge än många andra. Det goda arbete som gjorts behöver få fortsätta.
 • Vi behöver åtgärder på flera olika plan för att höja sysselsättningen. Sysselsättningstjänsterna i kommunen ska fungera effektivt så att den arbetssökande så snabbt som möjligt erbjuds arbete.
 • I frågan om kommunal- och fastighetsskatten stöder vi en återhållsam skattepolitik där nivåerna inte blir för höga.
 • Vi anser att planering och markanvändning ska stödja etablerandet av företag och utvecklandet av näringslivet.
 • Vi vill jobba för smartare och mer hållbara upphandlingar. Upphandlingar ska i högre grad betona kvalitetskriterier, ta hänsyn till klimatpåverkan och tillåta delanbud. Ansvarsfullt producerade livsmedel ska vara en självklarhet.
 • Kommunen ska vara en god arbetsgivare. Kommunens anställda är en viktig resurs. Deras välmående och arbetshälsa ska vi värna om.
 • Vi vill trygga kommunernas förutsättningar att göra betydande tillväxtinvesteringar.
 • Vi vill jobba för smarta städer och kommuner. Kommunen ska öppna dörrar för innovationer.
 • Vi vill stärka samarbetet mellan företagen i kommunerna och gärna hela regioner.
 • Vi vill att kommunerna aktivt arbetar för arbetsrelaterad invandring.
 • Vi vill säkerställa att högskolepolitiken tar i beaktande kommuners och regioners långsiktiga behov av kunskap och arbetskraft.

Föregångare på klimat och miljö


Vi vill att Finland ska vara en föregångare i frågor som berör klimat och miljö. Finland ska vara klimatneutralt år 2035. För att stävja klimatförändringen och bevara biodiversiteten behövs mångsidiga åtgärder på flera olika plan. Många kommuner är föregångare när det gäller att finna klimatlösningar som är anpassade till regionens förutsättningar, och stöder på så...

Läs mer

Välmående invånare


SFP arbetar för ett samhälle där alla kan känna sig trygga och må bra. Det här innebär att vi också i fortsättningen vill att servicen ska finnas nära kommuninvånarna. Varje invånare ska ha rätt till så väl fungerande hälso- och sjukvård som äldreomsorg den dag det behövs. Det ska finnas tillräckliga stödtjänster i kommunen för...

Läs mer