SFP i Sjundeås kommunalvalsprogram

Tillbaka till kandidaterna.

Nära dig i Sjundeå

 • Vi vill trygga en högklassig närservice i Sjundeå på båda nationalspråken och för alla åldersgrupper, också efter sote-reformen. En viktig del i pusslet är byggandet av den nya Sote-centralen i Sjundeå.
 • Vi vill att Sjundeås ekonomi skall vara i balans. Vi strävar efter att sänka kommunalskatten genom att erbjuda högklassigt boende åt nya skattebetalare, effektivera och digitalisera kommunens verksamhet samt locka nya företag att etablera sig i kommunen.
 • Vi vill att det nya bildnings- och välfärdscampuset blir en framgångsfaktor för hela kommunen i samarbete med lärare, elever, föräldrar, idrotts- och kulturföreningar samt alla kommuninvånare.
 • Vi vill utveckla Sjundeå också som en regionalt viktig aktör och samarbetspartner gällande näringslivet, den kollektiva trafiken och övriga frågor som främjar hela regionens dragningskraft.
 • Vi vill att Sjundeås förnyade image och brand tas i bruk snabbt och professionellt på alla nivåer i kommunens verksamhet.
 • Vi vill att Sjundeå har en aktiv markplanering som stöder inflyttning samt – kommunens ekonomi och företagsamhet i gott samarbete med markägarna. Det skall var möjligt att bygga och bo glest på landsbygden också i framtiden.
 • Vi vill att det finns mångsidiga fritidssysselsättningar åt alla barn och ungdomar, oberoende av intresseområde.
 • Vi vill att kommunen tar i bruk bindande servicelöften på bl.a. tekniska kansliet då det gäller behandlingstiderna av bygglov samt svarstiderna på förfrågningar.
 • Vi vill utveckla kollektivtrafiken så att man kan bo i och pendla från Sjundeå utan egen bil.
 • Vi vill utveckla vägnätet i Sjundeå med en planskild korsning vid 51:an samt flera belysta lättrafikleder.
 • Vi vill att Sjundeå är en naturnära kommun där kulturlandskapet ständigt utvecklas genom nytänkande och hållbar företagsamhet och ett levande jord- och skogsbruk.
 • Vi vill att de kommunala besluten representerar en hållbar utveckling i all kommunal verksamhet.
 • Vi vill förbättra trivsamheten i kommuncentret genom satsningar på lekparker, idrottsplatser och grönområden.