SFP i Pargas valteser 2021

Tillbaka till kommunen

SFP – alltid nära dig

SFP i Pargas arbetar för att Pargas fortsättningsvis satsar på hög kvalitet inom undervisning och utbildning som skall ges i friska och ändamålsenliga utrymmen.

SFP i Pargas driver aktivt på att kommunikationerna utvecklas både till lands, till havs och digitalt. De möjligheter som digitaliseringen medför utnyttjas inom servicen.

SFP i Pargas prioriterar brådskande satsningar på Rävsundsbron, byggandet av Pargasleden samt en utbyggd cykelled längs Ringvägen.

SFP i Pargas arbetar för att en god vård ges nära dig – på ditt eget modersmål.

SFP i Pargas arbetar för en meningsfull och trygg vardag med varierande verksamhet för våra äldre.

SFP i Pargas vill bevara mångfalden i vår natur, vår skärgård och våra vattendrag och att stadens verksamhet sker på ett miljömässigt hållbart sätt.

SFP i Pargas arbetar för att företagsamheten och näringslivet får en större tyngd i stadens prioriteringar. Det skall vara smidigt att etablera sig och smidigt att verka.

SFP i Pargas stöder ett utökat samarbete mellan staden och den tredje sektorn.

SFP i Pargas arbetar för att stadens ekonomi skall vara i balans och servicen rätt dimensionerad med satsningar på kvalitet.

SFP i Pargas verkar för att stadens upphandlingar bättre ska beakta lokala företags möjligheter att tävla om offerterna.

SFP i Pargas verkar för en ökad marknadsföring av Pargas stad och för företagsetableringar och inflyttning.