Yngve Storsved

46

" Jag vill arbeta för möjligheternas Stad med rejäla tag. Vi skall driva en kommunalpolitik som är rättvis, där besluten fattas demokratiskt, med värderingar som baserar sig på etik och moral. "

Född i Korsholm 1955, uppväxt i Närpes, bor nu i barndomshemmet i Kåtnäs.
Lantmäteritekniker / Pensionär 2021
Har två vuxna barn Tommy, Anette och tre barnbarn
Anställd som Lantmäteritekniker 2006 i Närpes stad
Har fungerat som huvudförtroendeman för Jyty i 12 år
Ordförande för Svenska Österbottens Jyty rf.
Medlem i Sfp:s arbetspolitiska utskott
Styrelsemedlem i Sfp:s lokalavdelning i Närpes
Har tidigare jobbat med bl.a. skolfrågor, vårdfrågor
samt personalfrågor som förtroendevald i Kristinestad
Övriga intressen: Idrott, Naturen, Arkeologi, Juridik

Namn: Yngve Storsved
Födelseår: 1955
Kommun: Närpes
Hemort: Närpes
Titel: Lantmäteritekniker
E-post: yngve.storsved@narpes.fi
Tel: 0405466002

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Vi behöver jobba för att stärka Närpes stad
som centralort i Sydösterbotten. Förtroendevalda i Närpes stad skall fortsätta stöda och skapa förutsättningar för näringslivet samt och skapa nya möjligheter för företagsamhet och sysselsättning i staden. Detta är också grunden för att trygga vår välfärd och att skap hållbara lösningar för framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Utbildningsmöjligheter, god boendemiljö,
service och trygghet för alla, med dessa skall
vi få en stad, där alla vill leva och verka i
” möjligheternas Närpes ”

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Vi skall driva en kommunalpolitik som är
rättvis, där besluten fattas demokratiskt,
med värderingar som baserar sig på etik
och moral. Via ungdomsråd, äldreråd och
byaråd, kan vi stärka närdemokrati och delaktigheten.

Läs mer i vårt valprogram ›