Kim Yli-Pelkola

134

"Tillsammans kan vi göra vårt havsnära boende lockande för nuvarande samt inflyttande invånare."

- Familj: Gift med Malin som är klasslärare och har tre söner i åldern 17-22, labradoren Donny 1 år.
- Jobbar på Jouren i Jakobstad som biträdande avdelningsskötare, huvudförtroendeman för Tehyiter i jakobstadsnejden
- Personalrepresentant för Tehyiter i Österbottens välfärdsområde, representant i Tehys fullmäktige och suppleant i Tehys styrelse i Helsingfors
- Aktiv inom ungdomsidrott, bl a fotboll (ff Jaro) och golf (JPG).
- Representant i Jakobstads fullmäktige och i bildningsnämnden , ordförande för idrottssektionen i Jakobstad, 2:a vice ordförande i KPEdu
- Fritid: familjen, skidning, ishockey, golf, Tehy.
Varma hälsningar Kim

Namn: Kim Yli-Pelkola
Födelseår: 1971
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Bit. avd. skötare/ Sjukskötare
E-post: kim.yli-pelkola@pietarsaari.fi
Tel: 0505597794

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Närservice för unga och gamla nära dig. Vi ska ha tillräkligt många vårdplats i Malmska område. Med sammarbete med Österbottens välfärdsområde och den tredje sektorn kan vi betjäna våra invånare bra sätt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Friska skolbyggnader för barn och vuxna. Timresurser och skolmiljö först. Kompetenta lärare, nya digitala möjligheter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Möjlihet för vardasmotion: utveckling av idrottsgården, vandringsleden (skidspår), motionsstigar och näridrottsplatser i skick. En fotbollsstadion för hela nejdens behov.

Läs mer i vårt valprogram ›