Inger Wistbacka

23

"Mjuka värden och förmåga att samarbeta med alla behövs i politiken. "

Jag är en 48-årig mamma till tre vuxna söner och lyckligt gift med Dan och matte till två katter. Vi titulerar oss som tidigare jordbrukare sedan hösten 2018. Jag jobbar som farmaceut och trivs bra med mitt människonära jobb på apoteket. Mitt yrke har lärt mig behandla alla jämlikt, att kunna diskutera med alla om vad som helst och att vara diplomatisk. Detta behövs definitivt också inom politiken. Förtroendeuppdragen har gett mig många nya vänner, erfarenheter av både glädje och motgång, men mest värdefull kunskap om vår fina kommun. Jag är intresserad av samhällsfrågor och närmast mitt hjärta är barn- och ungdomars välmående, social- och hälsovårdsfrågor och speciellt våra åldringar. Vi står inför stora förändringar, men jag anser att mjuka värden och förmåga att samarbeta med alla behövs i politiken och därför ställer jag mig till förfogande.
Mina förtroendeuppdrag:
- Kronoby kommunfullmäktige, andra perioden
- Kronoby kommunstyrelse
- Ordförande i personalsektionen
- Medlem i tillståndssektionen
- Medlem i affärs- och riskhanteringssektionen
- Medlem i Mellersta Österbottens Miljö- och hälsovårdsnämnd
- Ersättare i SOITEs fullmäktige
- representant i byggnadskommittén för TVC
- Sekreterare i Terjärv SFP lokalavdelning och kommunorganisationen i Kronoby

Namn: Inger Wistbacka
Födelseår: 1972
Kommun: Kronoby
Hemort: Småbönders
Titel: Farmaceut
E-post: inger_wistbacka@hotmail.com

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Välmående kommuninvånare betyder för mig att vi tar hand om alla från vaggan till graven. Det skall finnas möjligheter till meningsfulla och hälsofrämjande fritidsaktiviteter för alla åldersgrupper. Trygga, friska och funktionella utrymmen inom småbarnspedagogik och skola, satsningar på förebyggande hälsovård och vi måste se till att vårdkedjorna fungerar även i framtiden

Läs mer i vårt valprogram ›