Wilma Snickars

27

21-årig studerande från Övermalax som vill jobba för barn och ungas välmående, utbildningsfrågor och en modern och attraktiv kommun för alla!

Namn: Wilma Snickars
Födelseår: 2000
Kommun: Malax
Hemort: Övermalax
Titel: Studerande
Medlem i :

Viktiga politiska frågor