William K. Topelius

624

"Interaktion! För ett friskare och sundare Vanda! "

Som nordbo - född i Finland och uppvuxen i Sverige och därefter bosatt och verksam bland annat i USA, Skottland, Norge, Lettland och Litauen för att åter flytta till Finland 2009 - har jag under resans gång erhållit en förståelse för det internationella arbetet och mentaliteten hos många av våra kringliggande grannländer.

Det är viktigt att värna om det som är finskt, liksom det svenska i Finland eftersom det är en del av vårt värdefulla gemensamma kulturarv. Jag jobbar aktivt med att främja interaktion och kommunikation finländare emellan, med en strävan att samtidigt öka förståelsen och samverkan med våra grannländer.

Vi ska fortsätta att satsa starkt på utbildning och bra förutsättningar för sysselsättning. En ökad förståelse och acceptans i vår kommunikation med varandra och närmaste grannar är idag, till en allt högre grad, en viktig del i hållbarhetsarbetet när det gäller både ekonomi och miljö.

Kontakta mig och berätta vad som är viktigt för just DIG och på vilket sätt jag skulle kunna jobba för ett bättre Vanda!

Namn: William K. Topelius
Födelseår: 1966
Kommun: Vanda
Hemort: Vanda
Titel: Företagare och Pilot
E-post: wk.topelius@gmail.com
Tel: 040-2178000

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

All vilja till förändring börjar med oss själva. Våra egna tankar, ord och handlingar. Hur vi agerar i vår närmiljö tillsamman med de människor som vi vill skapa en framtid med och därefter i allt vidare miljöer.

När våra tankar formas till ord är kommunikationen med andra det absolut grundläggande i förverkligandet av våra drömmar och planer. Hur vi kommunicerar och vilka medel vi har tillgängliga. I allt överbryggande arbete har språket varit en av de viktigaste faktorer för ökat samarbete, samförstånd och möjligheterna till en gemensam plattform.

Språket är ett trumfkort. Ju fler språk vi behärskar, desto starkare hand har vi att spela tillsammans med. Att barn är tvåspråkiga idag är inget märkvärdigt, snarare en grundförutsättning för att senare i livet tillgodose ett rikare utbyte med andra människor. Många barn växer till och med idag upp med tre eller flera språk. Att begränsa sig till ett nationellt språk i dagens värld, framstår snarast som ett underläge i det internationella utbytet tillika den utrikes handel Finland i dag är beroende av för att överleva.

Svenskan utgör en bro till de övriga Skandinaviska språken och därmed också en bra grund för vidare gemensamt arbete i samnordisk skala. Vi bör därför värna om det Svenska språket i den finska skolan liksom engelskan och andra internationella språk - som vi behöver för att kunna stå starka i samarbetet och konkurrensen med vår omvärld.

Vår allas framtid ligger alltid hos nästkommande generation. En trygg och väl fungerande skola som kan mäta sig i den internationella konkuransen är oerhört viktigt för Finland!

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Det fanns 121 149 jobb i Vanda i slutet av 2018, vilket var fem procent av alla jobb i Finland. Sysselsättningen ökade med 4800 under 2018, med ökad tillväxt endast i Helsingfors och Tammerfors. Vandas största bransch var grossist- och detaljhandeln, men arbetstillfällen har ökat mest inom byggbranschen.

De yngsta anställda när det gäller åldersstruktur var inom administrativ och supporttjänstverksamhet, konst, underhållning och rekreation samt boende och matserviceaktiviteter, varav hälften var under 35 år. Av de stora områdena hade Aviapolis flest jobb, 41.600, varav mer än en av tre var belägna i distriktet Veromies.

Enligt Statistikcentralen fanns det nästan 10 500 arbetslösa i Vanda i slutet av 2019. Arbetslösheten var 8,6 procent, vilket bara var 0,1 procentenheter lägre än året innan. Av storstadsregionerna i Vanda var den högsta arbetslösheten i Hakunila (10,5%) och den lägsta i Aviapolis (6,3%). Jämfört med föregående år minskade arbetslösheten mest i huvudstadsregionen Koivukylä (-0,4 procentenheter) och ökade i huvudstadsregionen Kivistö (0,7).

Statistiken fortsätter att spegla företagens viktiga roll på arbetsmarknaden och vi ska fortsätta att uppmuntra och underlätta inflyttande, skapande och utveckling av nya och befintliga företag i Vanda - det är där vi hittar jobben i framtiden.

Sysselsättningen är direkt kopplad till kommunens välbefinnande och många problem kan undvikas genom en väl utvecklad arbetsmarknad. En nollvision är svår att genomföra av många anledningar, men en arbetslöshet under 5% bör vara ett realistiskt mål att jobba gentemot, för att säkerställa ett friskt och sunt Vanda.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

RIKTNING - inte avsikt - avgör framtiden. I fall jag färdas rakt fram i 300 km i timmen och har för avsikt att möjliggöra en sväng som är dimensionerad för 100 km i timmen, så är sannolikheten stor att jag fortsätter i min projicerade bana - mer eller mindre rakt fram - om jag inte minskar min hastighet eller på annat sätt drastiskt påverkar min riktning. Liknande problematik har i stor utsträckning varit gällande i det globala arbetet med klimat och miljö. Goda avsikter som till stor utsträckning är låsta av en riktning baserad på en ekonomisk infrastruktur, som mer eller mindre är beroende av ständig tillväxt. Goda avsikter som är inhiberade av en samhälls riktning och livsstil som är knutet till ett ständigt ökat behov av natur resurser.

Att ändra riktning i så stor skala är en gigantisk utmaning och en långsam process. Jag har inga snabba lösningar eller vackra ord att dela med mig av. Vi måste återigen - var och en av oss - börja med det som är närmast oss själva. Att fundera över hur vi lever våra liv och hur vi vill att vår och våra barns framtid ska se ut. På riktigt.

SFP har ett omfattande program när det gäller klimat och miljö som du kan läsa mer om genom att klicka på länken nedan. Vi jobbar vidare med det. Samtidigt behöver vi alla sätta oss ned emellanåt och fundera på vad vi själva kan göra och på vilket sätt jag själv som individ kan bidra till en mer hållbar framtid.

Skriv till mig dina idéer om vad vi tillsammans kan göra för att åstadkomma mer hållbara lösningar för både klimat och miljö. Vilken typ av energi vi ska tillgodose vår infrastruktur med och på vilket sätt, hur våra livsmedel ska produceras och distribueras och hur tillverkning av konsumtionsvaror återigen kan baseras på en hållbarhet där reparation och underhåll återigen kan prioriteras. På flera håll i Finland har handel med återanvändning av olika varor skapat både arbetstillfällen, förmånliga priser och en mer miljövänlig approach.

Vad mer kan vi kan göra för att utveckla till exempel en mer hållbar konsumtion?

Jag har inte alla svar, men jag kan jobba med att föra fram våra gemensamma idéer och förslag för en bättre och mer hållbar framtid!

Läs mer i vårt valprogram ›