Maj-Louise Wilkman

287

"För en företagsam och livskraftig landsbygd"

Landsbygden i Borgå ska vara mera än indragna skolor och service som inte längre finns. Borgå ska på ett rättvist sätt medverka till att byarna lockar till sig nya invånare. Det kan t.ex. handla om att främja utbyggnaden av nätförbindelserna eller om att skapa förutsättningar för ökad samvaro i byarna.

Namn: Maj-Louise Wilkman
Födelseår: 1953
Kommun: Borgå
Hemort: Finnby
Titel: pensionerad journalist, jordbrukare
E-post: majlouise.wilkman@gmail.com
Tel: 0407327629
www: https://kommunalval.sfp.fi/kandidater/wilkman-maj-louise

Viktiga politiska frågor