Mia Wikström

65

"Ett hållbart Sibbo för sibbobornas bästa"

Jag bor i Västerskog sedan 2008 med min man, våra två döttrar och våra två katter. Ursprungligen är jag hemma i Korsholm, Österbotten, som till sin storlek och form påminner mycket om Sibbo - en stor landsbygdskommun i närheten av staden och med stora framtidspotential. Till utbildningen är jag politices magister i statskunskap och till vardags jobbar jag som kommunikationschef på SLC med lantbrukets intressebevakning. Jag har tidigare jobbat inom politiken både som politisk sekreterare på Svensk Ungdom, riksdagsledamots assistent och ministermedarbetare.

Jag kandiderar nu för andra gången i kommunalvalet i Sibbo för att jag vill vara med och forma och bygga ett ännu bättre, hållbarare och invånarnära Sibbo. Med hållbarhet avser jag att såväl sociala, ekologiska och ekonomiska behov tas i beaktande.

Under den gångna fullmäktigeperioden har jag varit medlem i markanvändningssektionen, ersättare i kommunstyrelsen och sedan hösten 2019 ordinarie medlem i fullmäktige. Det var varit en intressant och lärorik första period. Markanvändnings- och planläggningsfrågor är mycket långsiktiga och grundläggande instrument för hela vår samhällsutveckling - de inverkar inte bara på var och hur vi bor utan de inverkar även bl.a. på kommunens näringsliv, lantbrukets verksamhetsförutsättningar, hur vi rör oss, tillgången till rekreationsområden och även byskolornas framtid.

Förutom kommunalpolitik så går min fritid åt till styrketräning för att hållas i form och må bra. Jag gillar även att hålla på med hus, hem och trädgård, plocka bär och svamp och mitt hjärta bultar för finländsk mat.

Namn: Mia Wikström
Födelseår: 1979
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo | Västerskog
Titel: Pol.mag., kommunikationschef
E-post: mia.wikstrom@sipoo.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Jag vill se hållbar, måttlig tillväxt med mångsidigt, kvalitativt byggande i våra centrum. Även byarna behöver utvecklas och det behöver bli enklare att bygga i byarna för att våra bysamhällen ska vara livskraftiga och för att ha förutsättningar att trygga närservice och -skolor. Det är viktigt att planläggningen har tillräckligt med resurser och kan ha god framförhållning när det gäller den långsiktiga samhällsutvecklingen i Sibbo. Närheten till naturen och friluftsliv uppskattas av sibboborna, och det är viktigt att trygga god tillgång till frilufts- och rekreationsmöjligheter i hela kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En balanserad ekonomi, smidig förvaltning samt individnära, hållbara lösningar ska vara grunden för kommunens verksamhet. Då investeringstrycket är hårt i alla kommunens verksamhetsområden måste investeringar göras hållbart och långsiktigt. Genom att locka flera företag, såväl mindre som större, kan vi bli mer självförsörjande på arbetsplatser och öka serviceutbudet. Det är viktigt att näringslivets olika behov även beaktas i planläggningen så att vi skapar förutsättningar för ett aktivt näringsliv i kommunen. Sibbo är en traditionell landsbygdskommun och det är viktigt att kommunen även skapar långsiktiga möjligheter för lantbrukare att idka ett aktivt jord- och skogsbruk.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Sibbo ska fortsätta skapa förutsättningar för en trygg, trivsam vardag för sibboborna. När kommunen växer måste service och tjänster anpassas för att motsvara det ökade servicebehovet hos sibbobor i olika åldrar och livssituation. Enligt många olika mätare mår sibboborna i genomsnitt bra, och den utvecklingen ska vi värna, samtidigt som kommunen måste ha reaktionsförmåga att stötta dem i samhället som har det svårare. Förebyggande verksamhet brukar vara en långsiktig investering som är värd att satsa på, även i ekonomiskt strama tider. En fungerande social- och hälsovård är A och O men även meningsfull fritidssysselsättning, dagvård och skola och möjlighet att ta del av kulturlivet har betydelse för invånarna.

Läs mer i vårt valprogram ›